Trapptornet

Skissprojekt inför detaljplan med syfte att skapa större byggrätt och ändrad markanvändning till bostäder och centrumverksamhet; detta i en stadsmässig struktur i linje med styrdokument från kommunen och landstinget. Förslaget innehåller ett gestaltningsmässigt uppbrutet kvarter med varierat våningsantal, i huvudsak fyrspännare med i fasad avläsbara trapphus, vända mot gatan. En högre byggnad, med en fasadtrappning […]

Läs mer››

Modulbostäder

En ständigt angelägen fråga är bristen på bostäder över hela Sverige. Trots att nyproduktionen har ökat byggs fortfarande mest bostadsrättslägenheter och inte i den omfattning som egentligen skulle behövas.  Vi på Rex+ tycker att detta är en utmanande situation som kräver av oss som arkitekter att engagera oss i.  Under det senaste året har Rex+ arkitektbyrå därför utvecklat modulbostäder […]

Läs mer››

Villa Skoog

Villa Skoog är ett byggprojekt som gör något stort av det lilla. Tillsammans med beställarfamiljen har arkitekterna på Rex+ Arkitektbyrå skräddarsytt den nya villan på en skogstomt i Stockholmstrakten. Utgångspunkten var att få familjens önskelista att gå ihop med tomt och budget för ett arkitektritat hus med tydligt modernt formspråk. Tomtens förutsättningar som t.ex. dess sluttning och dess solförhållanden har fått […]

Läs mer››

Kvarteret Flamman

Kvarteret Flamman är ett nytt parhus område i Stockholmstrakten just nu på ritbordet. Förhoppningsvis kommer det ut till försäljning inom kort. Arkitektens utmaning i detta projekt var att skapa maximala fördelar för det nya hemmet utifrån hårt satta premisser. Lösningen var Två smala lägenheter arrangerade tillsammans i form av parhus med ett socialt entréplan och […]

Läs mer››

Villa Hem

Villa hem är ett samarbete med ett byggföretag som har höga ambitioner vad gäller både utformning och utförande. Tanken är att byggare tillsammans med arkitekten skapar en modern villa som ger de boende det mesta möjliga samtidigt som huset själv håller sig inom en stram och modern form. Den stora skillnaden med ett ”arkitektritat hus” […]

Läs mer››

Rets Radhus

Som arkitektkontor är det vanligt att man har många betrodda leverantörer och partners. Det är kontakter som Rex + arkitektbyrå samlar på oss under åren genom de projekt som vi deltar i. Kompetenta byggföretag och skickliga hantverkare som vi träffar och lär känna, som vi upptäcker har liknande inställning och ideal, som brinner lika mycket som vi för att skapa och ta […]

Läs mer››

Orange Sea View Estates – hotell på Cypern

Projektet Orange Sea View Estates är en skiss av ett nytt hotell-resort på Cypern. Alldeles vid medelhavet ligger en obebyggd tomt och väntar på att framtida semesterfirare ska ta del av de fantastiska solnedgångarna som uppstår här.  Orange Sea View Estates är indelat i två grupper av byggnader arrangerade kring varsin pool. Poolen fungerar som hjärtat i varje grupp. Vart […]

Läs mer››

Nytorgspärlan

Del 1 – Vindsinredning Rex+ arkitekter fick uppdraget att rita ett vågat förslag till inredningen av en oinredd vind mitt i en av de populäraste delarna av centrala Stockholm. Arkitektens ambition var att skapa en unik vind som inte är som andra vindar i Stockholm. Vårt projekt Nytorgspärlan är en byggnad mitt i stadens puls, på […]

Läs mer››

Kristinehem

Kristinehem är ett idéprojekt om en ny påbyggnad, en vind, med minst sagt speciella förutsättningar i centrala Stockholm. Basen är ett snyggt flerbostadshus i funkisstil med stora, platta takytor på Kungsholmen. Vår beställare har sett möjligheten att utnyttja denna takyta och bygga på huset med fler våningar som ska innehålla moderna, exklusiva  vindslägenheter. Byggnaden är högt belägen och är […]

Läs mer››

Resort Koh Samui

Projektet i Koh Samui är ett förslag till en resort anläggning i Thailand som består av separata huskroppar som är sammankopplade med varandra. Anläggningen är placerad på en höjd för att ta till vara utsikten. Poolen vilar på pelare och svävar över grönskan.. Utsikt mot vattnet. Trappan med sin spaljé knyter samman de olika volymerna. […]

Läs mer››